تحقیق و توسعه

مطالعه و پژوهش در حوزه های مختلف مرتبط با حوزه فعالیت شرکت، شناسايي كمبودها و مشكلات موجود و تلاش جهت ارائه راهكار براي بهبود عملکرد، بهينه‌سازی، توسعه و ارتقای سیستم از منظر شرکت بسیار حائز اهمیت بوده و همواره در تلاش است تا با همکاری با مجموعه های توانمند داخلی و خارجی در این راستا گام بردارد.

برخی موضوعات این حوزه به شرح زیر می باشد:

  • مطالعات و تحقيقات كاربردي و توسعه‌ای در خصوص بكارگيری سيستم‌های مديريت تعمير و نگهداري واگنها
  • - همكاری تحقيقاتی با مؤسسات پژوهشی، مراكز آموزش عالی، نهادهاي دولتي و غير دولتي، به منظور ارتقای سطح دانش حمل و نقل ريلي كشور؛
  • تحقيق جهت ورود تكنولوژي‌های جديد حمل و نقل ريلی و بومی‌سازی آنها در كشور؛
  • تهيه و تدوين دستورالعمل ها، ضوابط و معيارهاي استاندارد سازی خدمات حمل و نقل ريلي؛
  • مطالعات و تحقیقات بازار ریلی ایران و جهان به منظور شناسایی پتانسیل های بالقوه و پیش بینی تقاضای ریلی؛
  • مطالعه و پژوهش کاربردی در خصوص تدوین فرایندها و رویه‌های گردش اطلاعات، برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت ریسک بخش حمل و نقل ریلی؛
  • اجرايي كردن فعاليت‌های تحقيقاتی با تكيه بر توان فنی كشور.
  • بهینه‌سازی و آنالیز اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی؛
  • مطالعه و تحقيق كاربردی و توسعه‌ای در خصوص بكارگيری سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند (ITS) در حمل و نقل ريلي؛